Nyereményjáték szabályzat

1. BEVEZETÉS

1.1 Úgy tekintjük, hogy a jelen promócióba való benevezéssel a jelen feltételeket minden résztvevő teljes egészében elfogadta. A nevezésre vonatkozó minden utasítás a jelen feltételek részét képezi. 

1.2 A promócióban a promócióba való benevezésük napján 18 évet betöltött vagy idősebb magyarországi lakosok vehetnek részt , a WD-40 Company és a Meteor CEE. Kft. (a “Társaság”) és a vállalatcsoportjába  tartozó vállalatok alkalmazottai, a Társaság megbízottjai, valamint minden, a jelen promócióval szakmai kapcsolatban álló személy és az említettek közvetlen családtagjai kivételével.

1.3 A nevezés 2023.04.01-én nyílik meg, és 2023.06.30-én zárul le. Az említett napot és időpontot követően beérkező nevezések díj elnyerésére nem jogosultak. 

1.4 A promócióba való benevezéshez nem szükséges vásárolnia. Azonban a promócióba való benevezéshez rendelkeznie kell internetkapcsolattal és Facebook fiókkal. 

2. NEVEZÉS A PROMÓCIÓBA 


Nevezés lépései:

a) A résztvevőknek a versenyidőszak során (okostelefonon vagy számítógépen) internetes böngészőn keresztül el kell látogatniuk a fixit.wd40.hu weboldalra és a versenybe való benevezéshez figyelmesen követniük kell a weboldalon található utasításokat. 
b) A megfelelő adatok, mint a teljes név, email cím beírásával ki kell töltenie a jelentkezési lapot. 
c) A jelentkezési lap kitöltését követően a rendszer elnavigálja egy weboldalra, ahová az alábbi formátumban feltöltheti pályázatát az otthonfelújítási versenybe: 

  • i. Pályázatának legalább (egy) 1 fényképet és/vagy videót kell tartalmaznia bármilyen fajta ön által elvégzett eredeti és hiteles felújításról.  Ezeket közvetlenül feltöltheti a weblapra mint pl. JPEG, PNG vagy MP4 videó amelyekhez WD-40-nek hozzáférése van. Ha videókat tölt fel, azok ne legyenek két percnél hosszabbak.
  • ii. A pályázatában leírt felújítási projekt lehet befejezett, de lehet olyan is, ami még tart, azonban egyértelműnek kell lennie, hogy felújítás zajlik; valamint
  • iii. Pályázatához mellékelnie kell egy írott anyagot (összesen legfeljebb 250 szóból állhat), amely tartalmazza a projekt leírását és azt, hogy miért döntött az elvégzése mellett. Írott anyagát a weboldalon található szövegdobozba vigye be. 

d) Ha elégedett a pályázatával, kattintson a weblapon az elküld gombra. Visszaigazoló emailt fog kapni arról, hogy pályázatát sikeresen beküldte.   

Minden pályázatnak eredetinek kell lennie, és a jelen feltételek egyikét sem szegheti meg.

2.2 Személyenként több nevezés is engedélyezett. A promóter egyidejűleg több promóciót vagy kampányt futtathat. A többi promóció vagy verseny bármelyikébe való nevezés nem számít a jelen promócióba való benevezésnek.

2.3 A jelen promócióba való benevezéssel ön megerősíti, hogy nevezése a saját eredeti ötlete és hogy egyik nevezés tartalma sem törvényellenes, senkire nézve nem sértő, rágalmazó vagy méltatlan, valamint hogy a nevezés Társaság által történő felhasználása semmilyen más személy jogait nem sérti. 

2.4 A jelen promócióba való nevezés beküldése vagy az arra tett kísérlet azt jelenti, hogy a jelen feltételeket és a Társaság minden döntését ön teljes mértékig és feltétel nélkül elfogadja.  A Társaság jelen promócióra vonatkozó minden döntése végleges és kötelező érvényű. A díj elnyerése annak függvénye, hogy a nevező személy az itt rögzített valamennyi követelményt és feltételt kielégítse. A jelen feltételek be nem tartása a jelen promócióból való kizárást vonhatja maga után. 

2.5 A jelen promócióba való nevezéssel ön hozzájárul ahhoz is, hogy a Társaságnak a törvényben megengedett mértékig örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, nem kizárólagos és az egész világra kiterjedő engedélyt adjon arra, hogy az ön promócióba való nevezését a Társaság által megfelelőnek tartott bármely célra felhasználja, valamint vállalja, hogy semmilyen más külső félnek nem ad vagy enged jogot arra, hogy nevezését marketing-, promóciós vagy egyéb kereskedelmi célra felhasználja.

3. NYERTESEK


3.1. 19 nyertes kerül kiválasztásra. 

3.1.1 A versenyidőszak során beküldött minden pályázatot összegyűjtünk, és a pályázatokat a következő kritériumok alapján független bírálóbizottság fogja értékelni: 
3.1.1.1 felújítási projekt eredetisége; 
3.1.1.2 a versenybe való nevezés részeként beadott tartalom kreativitása, formája és egyértelműsége; valamint  
3.1.1.3 a bemutatott vagy a projekt részeként felhasznált WD-40 anyagok minősége és megfelelősége

3.2 A nyerteseket email-ben értesítjük, és kérjük, hogy erősítsék meg a díj átadásához szükséges adataikat közöljük velük, hogyan igényelhetik a nyereményüket. 

4 A DÍJAK 

4.1 Összesen 19 db megnyerhető díj áll rendelkezésre: Fődíjak: 1 db Mate Elektromos bicikli, 1 db Turtle Wax Magasnyomású nyomású mosó minden kiegészítővel és samponnal, 1 db Bosch fúrókészlet, Havidíjak: 1 db TyreInflate 4000 vezetéknélküli légkompresszor, 1 db Fiskars ajándékcsomag, 1 db Bosch automata kávéfőző, Heti nyeremények: 13 db WD-40 ajándékcsomag, 13 db Osram LEDguardian Road Flare V16 – elakadásjelző lámpa. Az díjak hozzávetőleges kiskereskedelmi értékei: Mate Elektromos bicikli 1 199 000 Ft, Turtle Wax Magasnyomású nyomású mosó kiegészítőkkel 130 011 Ft, Bosch fúrókészlet 182 000 Ft, Havidíjak: TyreInflate 4000 vezetéknélküli légkompresszor 45 590 Ft, Fiskars ajándékcsomag 110 000 Ft, Bosch automata kávéfőző 199 900 Ft, WD-40 ajándékcsomag 14 250 Ft, Osram LEDguardian Road Flare V16 – elakadásjelző lámpa 8 161 Ft.  A díjak hozzávetőleges kiskereskedelmi összértéke 2 200 000 Ft. 

 5.FELTÉTELEK

5.1 Abban az esetben, ha a Társaság a nyertessel megfelelő húzást követő 14 munkanapon belül nem tud kapcsolatba lépni, a Társaság fenntartja annak jogát, hogy a díjat egy másik a jelen feltételek 3.2 bekezdése értelmében kiválasztott nyertesnek ítélje oda.

5.2 A díj(ak) az érvényes elfogadástól számított 30 munkanapon belül kerülnek átadásra. 

5.3 Nincs készpénzre való átváltási lehetőség. A díjak nem ruházhatók át és tovább nem értékesíthetők. A Társaság fenntartja annak jogát, hogy a díjat egyenlő vagy nagyobb értékű díjjal helyettesítse. Hacsak a Társaság ehhez írásban másképpen nem jarul hozzá, a díjat csak a nyertesnek ítélik oda. 

5.4 Minden nyertes vállalja, hogy a Társaság által a promóció/verseny tekintetében esetlegesen megkívánt ész szerű reklámozásban részt vesz.

5.5 Megbízottak és külső felek nevezését, valamint csoportos nevezéseket, illetve olyan módszereket alkalmazó nevezéseket, mint a számítógépes makró, szkript vagy automatizált eszközök használata, nem fogadunk el. A kapcsolt nevezés kizárt. 

5.6 A díjakba bele nem foglalt minden költséget és kiadást a nyertesek viselnek. 

5.7 Társaság a saját kizárólagos hatáskörében mindenkor fenntartja a jogot, hogy:
(a) bármely résztvevő jogosultságát (többek között életkorát és tartózkodási helyét) ellenőrizze;
(b) minden olyan résztvevőt kizárjon, akiről úgy találja, hogy a promóció működésével visszaél vagy azt manipulálja, tisztességtelen eszközök használatával nevez, vagy akiről a Társaság úgy véli, hogy a jelen feltételeket megszegte;
(c) kizárja az olyan résztvevőket, akik nem helytálló kapcsolattartási adatokat adnak meg, vagy valaki más nevében neveznek be; 
(d) minden olyan résztvevőt kizárjon, aki a Társaság Facebook vagy Instagram oldalán olyan bejegyzést vagy megjegyzést tesz közzé, amely a Társaság véleménye szerint nem odaillő, más résztvevők vagy a Társaságot kedvelők számára sértő vagy felzaklató vagy az irányadó joggal ellentétes, és minden ilyen bejegyzést vagy megjegyzést eltávolítson.]

6. FELELŐSSÉG

6.1 A promóciót a Facebook és az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja, intézi, illetve azzal semmilyen kapcsolatban nem áll.  A résztvevők tudomásul veszik, hogy a promócióval összefüggésben a Facebookot és Instagramot irányukban semmilyen felelősséget nem visel. 

6.2 A 6.3. bekezdés függvényében, amennyiben Társaság a jelen feltételeket nem tartja be, felelős a résztvevők által elszenvedett minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a jelen feltételek Társaság által történő megszegésének előre látható eredménye. A Társaság semmiféle előre nem látható veszteségért vagy kárért nem visel felelősséget.

6.3 A Társaság nem felel: (i) a jelen feltételek olyan be nem tartásáért, amely az észszerű hatáskörén kívül eső eseményeknek, többek között a kommunikációs hálózatok meghibásodásának, mint a Társaság észszerű hatáskörén kívül eső körülményeknek a következménye; és/vagy (ii) a haszon vagy bevétel elvesztéséért, egyéb gazdasági veszteségért vagy bármilyen közvetett vagy következményes veszteségért.


6.4 Kivéve ha az irányadó jog ettől eltérően rendelkezik, a Társaság nem vállal felelősséget semmilyen olyan nevezésért vagy követelésért, amely műszaki vagy egyéb okokból sikertelen, hiányos, elkallódott, késve érkezik be, károsodott, sérült vagy rossz helyre irányították. 

 7.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 


7.1 A Társaság promócióra vonatkozó minden döntése végleges érvényű.  Ha a promócióra vonatkozóan kérdései vannak, küldjön emailt web@meteorcee.hu.

7.2 A Társaság fenntartja annak jogát, hogy a promóciót bármikor kiterjessze, visszavonja, módosítsa vagy felfüggessze, vagy a jelen feltételeket módosítsa, ha a hatáskörén kívül eső körülmények ezt elkerülhetetlenné teszik.

7.3 A Társaság a promócióval összefüggésben beküldött minden személyes adatot a promóció intézésének és bonyolításának, a díjak odaítélésének (ahol értelmezhető), valamint valamely résztvevő jogosultsága ellenőrzésének céljából dolgoz fel. A résztvevőktől vagy résztvevőkről gyűjtött adatokat a Társaság adatvédelmi szabályzatának megfelelően használjuk fel, melynek egy példánya https://wd40.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ érhető el. 

7.4 A promócióba való benevezéssel minden résztvevő megerősíti, hogy a Társaság itt elérhető adatvédelmi szabályzatában és a Társaság Általános szerződési feltételeiben rögzítetteket megértette, és tudomásul veszi, hogy amennyiben valamely díj nyertese, a Társaság a vezetéknevét[, versenyanyagát] és a tartózkodási helye szerinti országot közzéteheti, kivéve, ha a résztvevő értesíti Társaságot, hogy nem kívánja, hogy az említett adatokat hozzáférhetővé tegyék. Felhívjuk figyelmét, hogy ettől függetlenül a Társaság a Hirdetési Szabványügyi Hatóság számára felszólításra köteles valamennyi díjnyertes nevét megadni. 
7.5 A képek illusztratív példák, nem a tényleges díj(ak)at ábrázolják.

7.6 A  promócióra és a jelen feltételekre, valamint a belőlük eredő és velük kapcsolatban felmerülő minden jogvitára vagy követelésre a magyar jog irányadó, s aszerint értelmezendő, a  résztvevők a promóció és a jelen feltételek tekintetében a magyar bíróságokon indíthatnak eljárást. 

7.7 A Társaság a Meteor CEE Kft, társaság cégjegyzékszáma 13 09 151635 melynek bejegyzett központja 2038. Sóskút, Jedlik Ányos utca 4. címen található és adószáma 14525764-2-13.